Doposażenie w niezbędny sprzęt Fundacji Wuefista Triathlonista

Fundacja Wuefista Triathlonista realizuje projekt pn. “Doposażenie w niezbędny sprzęt Fundacji Wuefista Triathlonista”

Celem projektu jest doposażenie Fundacji Wuefista Triathlonista w niezbędne urządzenia biurowe pozwalające na sprawne funkcjonowanie i organizowanie zaplanowanych działań oraz realizacji celów statutowych fundacji.

W ramach projektu zostało przewidziane:
1. Zakup komputera przenośnego
2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
3. Zakup oprogramowania systemowego oraz oprogramowania biurowego
4. Zakup kolumny głośnika
5. Zakup flag do oznaczenia tras zawodów

Termin realizacji projektu: 04.05.2020-30.06.2020


Projekt dofinansowany jest w ramach konkursu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" Sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Kontakt

Prezes Fundacji: Piotr Usidus
tel: 669 420 903, e-mail: fundacja@fwft.pl

Wiceprezes Fundacji: Przemysław Czerwiński 
tel: 511 355 154, e-mail: fundacja@fwft.pl