Regulamin

Regulamin „Soboty Lekkoatletyczne z Fundacją Wuefista Triathlonista” 2019/2020

Cel: Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży z powiatu Świdnickiego poprzez organizację cyklu zawodów lekkoatletycznych w okresie od 15.10.2019-15.05.2020

Organizator: Organizatorem cyklu imprez sportowych pt. „Soboty Lekkoatletyczne” jest Fundacja Wuefista Triathlonista

Zgłoszenia: Zapisy na poszczególne edycje będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Fundacji www.fwft.pl/soboty oraz w dniu zawodów w biurze zawodów. Limit miejsc: 200 zawodników – liczy się kolejność zgłoszenia!

Uczestnicy: Zawody sportowe „Soboty Lekkoatletyczne” skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Świdnickiego – zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność! (w dniu zawodów należy dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna – zgoda do wydruku)

Kategorie wiekowe & konkurencje:

  • Kategoria K1/M1 uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej, Bieg 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową
  • Kategoria K2/M2 uczniowie klas III-IV Szkoły Podstawowej (Bieg 100m, skok w dal, rzut piłeczką palantową)
  • Kategoria K3/M3 uczniowie klasy V-VI Szkoły Podstawowej (Bieg 200m, skok w dal, rzut piłeczką palantową)
  • Kategoria K4/M4 uczniowie klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej (Bieg 400m, skok w dal, rzut piłeczką palantową)

Termin & miejsce: Cykl zawodów będzie odbywał się na obiektach sportowych na terenie powiatu świdnickiego. Dokładne miejsce poszczególnych edycji będzie zamieszczony w komunikacie organizacyjnym.

Nagrody: Każdy uczestnik zawodów „Soboty Lekkoatletyczne z Fundacją Wuefista Triathlonista” otrzyma pamiątkowy dyplom a zawodnicy którzy wezmą udział w co najmniej 3 z 4 edycji otrzymają medale.

Podczas ostatniej (czwartej edycji) finałowej soboty lekkoatletycznej z Fundacją Wuefista Triathlonista zostaną wręczone w ramach klasyfikacji generalnej cyklu zawodów „Soboty Lekkoatletyczne z Fundacją Wuefista Triathlonista” dla pierwszych trzech miejsc w danej kategorii wiekowej pamiątkowe puchary. – Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej „Soboty Lekkoatletyczne z Fundacją Wuefista Triathlonista” jest udział w co najmniej 3 z 4 edycji

Punkty w kategoriach wiekowych w ramach klasyfikacji generalnej przyznawane będą i sumowane za miejsca zajęte w danej konkurencji (1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty, 50 miejsce – 50 punktów itd.

Przykład: Zawodnik Jan Kowalski zajął 1 miejsce w konkurencji biegowej, 4 miejsce w konkurencji skoku w dal oraz 10 miejsce w konkurencji rzut piłeczką palantową. Jan Kowalski zdobył w sumie 15 punktów.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech najlepszych startów.

Postanowienia końcowe:   Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane przez organizatora projektu.

Organizator

Grantodawca

Partnerzy

Patronat Medialny